house-manufacturersAtt flytta innebär en nystart i livet. Många drömmer om att bo i en egen villa, och gärna i ett helt nytt hus som har anpassats och byggts efter den blivande bostadsägarens egna önskemål. Men hur och var ska man börja i husdjungeln?

Hustillverkare och husleverantörer

Ett bra sätt att börja på är att kontakta olika hustillverkare och husleverantörer. Idag finns ett stort antal leverantörer på marknaden. Vilken hustillverkare som är bäst beror helt på vad man som köpare är ute efter. Det finns ett flertal val som man kan göra, t.ex. välja en hustillverkare som bygger helt från grunden så att man kan anpassa helt fritt hur man vill ha huset, eller en tillverkare som bygger i hela moduler som sätts på plats som block eller hela väggar. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

Ibland kan det vara så att husleverantörer har köpt upp ett stort antal tomter i ett område, så att man när man väljer ett visst område att bo i, även automatiskt väljer en husleverantör. Lediga tomter kan vara svåra att hitta i bra, centrala lägen, så det kan vara enklare att få tag på ett bra läge via en husleverantör.

Ett annat val man kan göra är att köpa huset nyckelfärdigt med all inredning, el, VVS m.m. på plats. Detta är ett bekvämt val, men kanske lite dyrare än alternativet att välja att ta delar av huset oinrett och själv färdigställa det sista. Många husleverantörer erbjuder idag tvåvåningshus med oinredd övervåning, vilket kan passa om man inte har så stort ytbehov precis när man flyttar in, utan vill ta arbetet och kostnaden vid ett senare tillfälle, då kanske om familjen har vuxit.

Huskataloger

Som hjälp på traven och inspiration kan man från hustillverkare och husleverantörer beställa huskataloger där olika husmodeller och tillval beskrivs noggrant och illustreras både med ritningar och foton. Även om mycket finns på internet nu för tiden, får man oftast en tydligare och bättre uppfattning av husmodellerna genom huskataloger att bläddra igenom i lugn och ro.